Obedové menu Piešťany. Kliknite vždy pred obedom!
MenuMenu - kliknite vždy pred obedom Piešťany

Hotel Sandor Pavillon Štefánikova 2/B, 92101 Piešťany

Denné obedové menu

čas menu 11:00-14:00
3dec

4dec

Hotel Sandor Pavillon na mape