Obedové menu Piešťany. Kliknite vždy pred obedom!
MenuMenu - kliknite vždy pred obedom Piešťany

Hotel Piešťany A. Trajana 2, 921 01 Piešťany

Denné obedové menu

Čas menu 10:00-15:00
16apr

Hotel Piešťany na mape