Obedové menu Piešťany. Kliknite vždy pred obedom!
MenuMenu - kliknite vždy pred obedom Piešťany

BarLa 
terasa TERASA otvorená
Winterova 29, 921 01 Piešťany

25jún

26jún

27jún

28jún

BarLa na mape