Mestská záhrada (bývalý Mliečak)

reštaurácia

Winterova 31
Piešťany
92101

Telefónne číslo:
0915 058 670

Mestská záhrada 0905101111 na mape