Mestská záhrada (bývalý Mliečak)

reštaurácia

Denné obedové menu

čas menu od 11:00
29jún

30jún

Mestská záhrada 0905101111 na mape