Obedové menu Piešťany. Kliknite vždy pred obedom!
MenuMenu - kliknite vždy pred obedom Piešťany

Mliečak 
terasa TERASA otvorená
Winterova 31, 921 01 Piešťany

Winterova 31
Piešťany
921 01

Telefónne číslo:
0949 001 008

Mliečak na mape