Obedové menu Piešťany. Kliknite vždy pred obedom!
MenuMenu - kliknite vždy pred obedom Piešťany

Mliečak 
terasa TERASA otvorená
Winterova 31, 921 01 Piešťany

1dec

Mliečak na mape