Obedové menu Piešťany. Kliknite vždy pred obedom!
MenuMenu - kliknite vždy pred obedom Piešťany

Mliečak Winterova 31, 92101 Piešťany

Denné obedové menu

čas menu 11:00 - 14:00
3dec

4dec

5dec

6dec

Mliečak na mape