Obedové menu Piešťany. Kliknite vždy pred obedom!
MenuMenu - kliknite vždy pred obedom Piešťany

Terasa by Regal 
terasa TERASA otvorená
Nálepkova 1, 921 01 Piešťany

5dec

6dec

7dec

8dec

9dec

Terasa by Regal na mape