Obedové menu Piešťany. Kliknite vždy pred obedom!
MenuMenu - kliknite vždy pred obedom Piešťany

Winter's 
terasa TERASA otvorená
Winterova 29, 921 01 Piešťany

3feb

Winter's na mape